-->

Piliečių laisvės, teisingumas ir vidaus reikalai

Teisė kreiptis į teismą ir patikimas finansų valdymas atlieka svarbų vaidmenį išsaugant piliečių pasitikėjimą savo ES institucijomis. Pritariame Parlamentui, kad reikia stiprinti Europos pilietybės ir teisinės valstybės koncepciją. Neseniai didelę savo išteklių dalį skyrėme auditui, kaip ES ir jos valstybės narės sprendžia teisėtos ir neteisėtos migracijos problemas.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Klausimui, kaip ES ir jos valstybės narės spręs migracijos problemą, ir toliau bus skiriama daug dėmesio politinėje darbotvarkėje. Nors migracijos srautai yra gerokai mažesni, palyginti su jų aukščiausiu lygiu 2015 m., ES sienų apsauga nuo neteisėtos migracijos ir migrantų integracija į mūsų socialines, ekonomines ir politines sistemas tikriausiai išliks prioritetiniais klausimais. Tradiciškai duomenų apsaugos srityje ES buvo standartų nustatytoja, o 2018 m. įsigaliojo naujas teisinis pagrindas. Tačiau artimiausiais metais politikos formuotojams kils naujų teisinių, etinių ir socialinių klausimų, susijusių su naujomis technologijomis ir mokslo pažanga.

Pavyzdžiui, baudžiamojo teisingumo sistemoje dirbtinis intelektas galėtų būti naudojamas veido atpažinimui, rizikos vertinimui ir prognozavimo strategijai. Be to, iškils skaidrumo, tikslumo ir su privatumu susijusių civilinės teisės problemų.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.