-->

Pramonė, moksliniai tyrimai ir energetika

Didžioji mūsų darbo dalis sutampa su ITRE komiteto interesais inovacijų, MTTP, MVĮ, energetikos ir skaitmeninės rinkos srityse.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Naujos technologijos keičia žmonių veiklos, darbo ir gyvenimo būdą. Automatizacija ir dirbtinis intelektas gali keisti pramonės šakas greičiau, nei visuomenė gali prisitaikyti. Artimiausioje ateityje įrenginiai vis labiau rems ar net savarankiškai priims viešojo sektoriaus sprendimus, susijusius su žmonėmis ir veikla. Dėl didelių genomo redagavimo galimybių reikės užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp potencialo išnaudojimo ir piktnaudžiavimo prevencijos.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.