-->

Žmogaus teisės

Žmogaus orumo, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms vertybės yra įtvirtintos ES sutartyse.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Konkurencinė autokratijos ir demokratijos kova formuoja 21-ojo amžiaus geostrateginę padėtį. Taisyklėmis paremta tarptautinė tvarka patiria vis didesnį spaudimą, o Europa tampa bendradarbiavimu grindžiamo daugiašališkumo, žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratinių vertybių gynėja. Vis dažniau autoritarinės valstybės ir toliau pažeidinės pagrindinius demokratijos principus, kaip antai teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsaugos principus.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.