-->

Vidaus rinka ir vartotojų apsauga

Laisvas prekių ir paslaugų judėjimas yra dvi iš keturių pagrindinių Sąjungos laisvių. Mūsų audito veikla šioje srityje vykdoma pagal ES biudžeto išlaidų pakategorę „Konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti“.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Tarptautinės taisyklės, laisvoji prekyba ir daugiašališkumas yra pagrindiniai ES principai. Atsižvelgiant į stiprėjančią protekcionizmo tendenciją, šiems principams bus daromas spaudimas pateikiant naujų idėjų apie tai, kas turėtų būti pasiekta laisva prekyba, kurios grupės turėtų būti laikomos „sąžiningomis“ ir kaip paskirstomos laisvosios prekybos sąnaudos ir nauda.

Kita vertus, kuo yra mažiau ES nepriklausančių šalių prekybos galimybių, tuo naudingesnė ES vidaus rinka nacionalinei ekonomikai. Tačiau praėjus daugiau kaip 20 metų nuo bendrosios rinkos iniciatyvos įgyvendinimo pradžios, tebėra daug kliūčių laisvam prekių ir paslaugų judėjimui tarp valstybių narių.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.