-->

Regioninė plėtra

Sanglaudos politikai tenka didelė ES biudžeto išlaidų ir viešųjų investicijų dalis daugelyje valstybių narių. Mes reguliariai teikėme ataskaitas dėl sanglaudos programų ir projektų rengimo, įgyvendinimo ir stebėjimo.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Ekonominė ir socialinė sanglauda yra labai svarbi ES. Didelė ir vis didėjanti nelygybė gali būti žalinga mūsų visuomenėms daugeliu aspektų, ypač ekonomikos augimo požiūriu, ir pakenkti sanglaudai. Ateinančiais metais bus daromas vis didesnis spaudimas didinti sanglaudos ir kaimo plėtros politikos veiksmingumą ir efektyvumą mažinant regionų nelygybę. Be to, sanglaudos išlaidomis remiami kiti ES politikos tikslai, o 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu jos vis labiau bus susietos su Europos semestru.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.