-->

Vystymasis

Europos Sąjunga yra didžiausia pagalbos teikėja pasaulyje. Mūsų audito ataskaitose buvo tikrinamos išlaidos konkrečiose šalyse ir aptariami kompleksiniai klausimai.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Šiuo metu Vakarų blokas patiria santykinį nuosmukį, o kitos šalys, kaip antai Kinija ir Indija, atlieka vis didesnį vaidmenį tarptautinėje politikoje, darydamos įtaką pasaulinei energetikai, klimato, saugumo, prekybos ir vystymosi politikai. Stabilumas ir ekonominė plėtra yra būtini, kad būtų sumažintas migracijos spaudimas iš Afrikos į Europą, ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl ES politika siekiama sumažinti įtampą Afrikos valstybėse ir tarp jų. Tuo pat metu naujų dalyvių atsiradimas kelia grėsmę ES tradiciniam ekonominiam vaidmeniui šioje geografinėje srityje.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.