-->

Peticijos

Europos Parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį padedant nustatyti problemas, susijusias su ES teisės aktų įgyvendinimu valstybėse narėse, ir ES piliečiams bei gyventojams rūpimus klausimus apskritai. Nors atliekant auditus dažniausiai tikrinama, ar valstybės narės laikosi ES teisės, kaip sąlygos gauti išmokas iš ES biudžeto, mes taip pat galime patikrinti, kaip Komisija vykdo priežiūros veiklą ir kaip už ją atsiskaito.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Vis dažniau reikalaujama, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir dalyvavimas valdžios ir viešojo sektoriaus sprendimų priėmimo procesuose. Socialinė žiniasklaida sukūrė naujas politinių diskusijų formas. Valdžios institucijos sukūrė oficialius interneto kanalus, kuriais naudodamiesi piliečiai gali pranešti apie nusikaltimus, teikti pastabas dėl politikos arba peticijas dėl pokyčių. E. valdžia tampa kompleksiniu transformaciniu klausimu, kuriuo remiama valdžios institucijų galimybė teikti paslaugas.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.