-->

Teisės reikalai

Mūsų Sąjunga grindžiama bendromis vertybėmis ir teisinės valstybės principu. Pritariame Parlamentui, kad esami mechanizmai ES lygmeniu turėtų užtikrinti, kad ES teisės aktai ir ES lėšos būtų suderinti. Geresni teisės aktai ir efektyvumas, racionalus lėšų panaudojimas įgyvendinant politikas ir programas yra dvi to paties medalio pusės.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Tikimės, kad artimiausiais metais Europos Komisija, Parlamentas ir Taryba ES teisėkūrai ir toliau taikys geresnio reglamentavimo principus. Taip pat politikos formuotojams bus keliami teisiniai, etiniai ir socialiniai klausimai dėl naujų technologijų ir mokslo pažangos. Tobulinant dirbtinį intelektą ir genomo redagavimą, daugės etinių dilemų, o teisinis pagrindas ne visuomet galės išlaikyti šį tempą. Didesnis duomenų analizės naudojimas sudarys sunkumų teisiniam ir reglamentavimo pagrindui.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.