-->

Konstituciniai reikalai

AFCO komiteto susirūpinimas dėl Europos integracijos proceso institucinių aspektų ir mūsų pačių darbo ES finansų valdymo srityje gali būti traktuojamas kaip papildomas.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Dėl didesnio vyriausybės veiksmingumo skaidrumo, kuris tapo įmanomas dėl interneto žiniasklaidos platinimo, taip pat dėl inovacijų ir racionalaus lėšų panaudojimo, kurį žmonės įžvelgia kitose jų gyvenimo srityse, ir toliau didėja su viešosiomis paslaugomis susiję lūkesčiai. Vis didėjantis lūkestis dėl vyriausybių ir ES atvirumo yra ypač ambicingas atsižvelgiant į jaučiamą atotrūkį tarp institucijų ir piliečių.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.