-->

Biudžetas

Pagrindinė BUDG komiteto atsakomybė yra daugiametė finansinė programa (DFP), formuojanti ilgalaikes ES išlaidas. Siekiant užtikrinti patikimą ES finansų valdymą, labai svarbu valdyti perėjimą nuo vienos DFP prie kitos. Mes nuolat raginame labiau akcentuoti 2021–2027 m. laikotarpio pridėtinę vertę, kartu užtikrinant didesnį lankstumą ir skaidrumą bei didesnę atskaitomybę.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Per pastarąjį dešimtmetį ES biudžeto lėšomis buvo teikiama finansinė parama naudojant alternatyvias priemones, pavyzdžiui, finansines priemones, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir paramą biudžetui. Toliau vertinsime, ar šios priemonės arba bet kokie nauji ES politikos įgyvendinimo metodai atitinka savo paskirtį ir užtikrina, kad ribotos ES lėšos būtų naudojamos efektyviai ir veiksmingai. Taip pat atidžiai išnagrinėsime visus pasiūlymus peržiūrėti ES biudžeto finansavimą arba perskirstyti lėšas 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.