-->

Biudžeto kontrolė

 

Mes dirbame glaudžiai konsultuodamiesi su CONT komitetu, ypač klausimais, susijusiais su ES biudžeto valdymu. Norime, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų išleisti veiksmingai, efektyviai ir laikantis ES teisės. Audituojame ES institucijų, įstaigų, agentūrų ir bendrųjų įmonių (BĮ) finansines ataskaitas ir siūlome patobulinimus, kad būtų užtikrintas patikimas finansų valdymas. Taip pat atliekame ES programų ir projektų veiklos auditus, kad įvertintume, ar jie teikia ekonominę naudą.

Mūsų metinėse ataskaitose pateikiami finansinio ir atitikties audito, susijusio su Europos Sąjungos biudžetu ir Europos plėtros fondais, visomis ES institucijomis, ES agentūromis ir BĮ, darbo rezultatai. Jos apima metinius patikinimo pareiškimus ir specialius pagrindinių biudžeto sričių vertinimus, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo klausimus.

Mes iš esmės CONT komitetui pateikiame visas savo specialiąsias ataskaitas. Ir metinės, ir specialiosios ataskaitos yra Parlamento metinės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros, kuriai vadovauja CONT komitetas, pagrindas.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Numatome nemažai iššūkių ES, įskaitant skaitmeninę ekonomikos ir visuomenės transformaciją, klimato kaitą, spaudimą teisinei valstybei ir demokratijai, sulėtėjusį globalizacijos procesą, didėjančią nelygybę ir stiprėjančius tautinius jausmus. Visi šie iššūkiai taip pat gali turėti didelių ekonominių pasekmių ir pasekmių biudžetui.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.