-->

Saugumas ir gynyba

 

Dėl nestabilesnės geopolitinės tvarkos ir naujų grėsmių saugumui valstybių narių visuomenė yra labai suinteresuota gynyba. 2021–2027 m. programavimo laikotarpiu Komisija įsteigė Europos gynybos fondą bendriems ES gynybos projektams remti, prisidėdama prie valstybių narių nacionalinių gynybos biudžetų.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Praėjus trims dešimtmečiams nuo Šaltojo karo pabaigos, vis nepastovesniame pasaulyje kyla naujos rūšies asimetrinė grėsmė saugumui. Tokių grėsmių priežastys yra teroristinės ir kitos ekstremistinės grupės, nusikalstamos organizacijos ir priešiškos šalys, tačiau grėsmę taip pat kelia pandemijos. ES šiuo metu nėra tinkamai pasirengusi spręsti saugumo klausimų, susijusių su kibernetiniu saugumu, hibridiniu karu ir socialinės žiniasklaidos kaip ginklo naudojimu. Be to, ES ir jos valstybėms narėms bus sunkiau pasiekti daugiašalius ar dvišalius susitarimus, o europiečiams reikės valdyti ir finansuoti savo pačių saugumą ir gynybą.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.