-->

Žuvininkystė

Pagrindinis ES bendros žuvininkystės politikos tikslas – užtikrinti ilgalaikį žvejybos ir akvakultūros sektorių aplinkosauginį, ekonominį ir socialinį tausumą.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais susidurs ES. Vandenynai ir jūros yra pagrindiniai gamtos ištekliai, tačiau dėl taršos, netvarios ir neteisėtos žvejybos ir ekosistemų veikimo sutrikimo dėl klimato kaitos kyla pavojus jų ekologiniam tvarumui.

Ateityje atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.