-->

Moterų teisės ir lyčių lygybė

Vyrų ir moterų lygybė yra viena iš pagrindinių ES sutartyse įtvirtintų vertybių. Jos pasiekimas – ES tikslas. Lyčių lygybės gerinimas paskatins ES ekonomikos augimą ir bus naudingas pavieniams asmenims ir visuomenei.

Parlamentas tvirtai laikėsi nuomonės, kad reikia siekti pažangos lyčių lygybės srityje, ir paragino užtikrinti veiksmingą biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir į kitą DFP įtraukti lyčių aspekto integravimą ir jį įgyvendinti. Mūsų tikslas – pateikti kritines pastabas lyčių lygybės klausimais ir dėl ES biudžeto ir akcentuoti patirtį, įgytą integruojant lyčių lygybės perspektyvą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu.

Mes, ES auditoriai, taip pat žvelgiame į ateitį, siekdami padėti spręsti pagrindinius sunkumus, su kuriais ES susidurs ateityje. Nors atrodo, kad lyčių lygybė daug geriau suprantama ir jai skiriama daugiau dėmesio, vis dar yra pavojus, kad lyčių lygybės klausimai gali būti sistemingai neįtraukiami į ES politikos krypčių ir programų rengimą ir įgyvendinimą. Išlikusi lyčių nelygybė, susijusi su įgytu išsilavinimu, darbo užmokesčiu, darbo rinkos aktyvumo lygiais ir nemokamo darbo suteikimu, trukdys siekti teisingesnės ir novatoriškesnės visuomenės.

Atrinkdami savo audito užduotis ir formuluodami rekomendacijas ateičiai, atsižvelgsime į visus šiuos veiksnius.