Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 18/2014: EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas

Īpašais ziņojums Nr. 18/2014: EuropeAid novērtēšanas un uz rezultātiem vērstas uzraudzības sistēmas

Latvian icpdf.png 713 KB
11.12.2014

Novērtēšana un uz rezultātiem vērsta uzraudzība (ROM) ir daļa no EuropeAid pārskatatbildības sistēmas, kas balstīta uz rezultātiem. Palāta konstatēja, ka EuropeAid novērtēšanas un ROM sistēmas nav pietiekami uzticamas. Kopumā EuropeAid novērtēšanas un ROM funkcijas ir labi organizētas. Tomēr dažas nepilnības sistēmu izstrādē un īstenošanā samazina EuropeAid spēju novērtēt ES politikas sasniegumus un ziņot par tiem.