Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 11/2015: Vai Komisija labi pārvaldīja partnerattiecību nolīgumus zivsaimniecības nozarē

Latvian icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Eiropas Savienība (ES) sarunu ceļā slēdz nolīgumus ar piekrastes valstīm, lai iegūtu zvejas tiesības ES kuģiem un atbalstītu vietējās zvejas nozares pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību. Palāta secināja, ka Eiropas Komisija šos nolīgumus kopumā bija labi pārvaldījusi, tomēr bija nepieciešami daži uzlabojumi. Zivju daudzums, par kuru sarunās ar piekrastes valstīm bija panākta vienošanās, regulāri pārsniedza ES flotes faktisko nozveju, tāpēc nolīgumi relatīvi izmaksāja daudz dārgāk, nekā ES bija plānojusi. Nozvejas datu un licencēšanas procesa uzraudzība nebija pietiekami stingra, un atbalstam, ko sniedza vietējo zivsaimniecības nozaru ilgtspējīgai attīstībai, ir jānosaka skaidrāki attiecināmības nosacījumi, turklāt nepieciešama labāka koordinācija un saskaņotība ar pārējo ES attīstības atbalstu.