Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 14/2015: Vai ĀKK ieguldījumu mehānisms rada pievienoto vērtību

Latvian icpdf.png 577 KB
17.11.2015

ĀKK ieguldījumu mehānisms, kuru pārvalda EIB, ir paaugstināta riska apgrozības fonds, ko izmanto privātu un komerciāli virzītu publisko struktūru ieguldījumu atbalstam Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupā. Tas sniedz vidēja termiņa un ilgtermiņa finansējumu ar dažādu finanšu instrumentu starpniecību, un tādējādi tā nolūks ir radīt ilgtspējīgus ekonomiskus, sociālus un ar vidi saistītus ieguvumus.

Palāta secina, ka ieguldījumu mehānisms sniedz pievienoto vērtību un tā darbības kopumā ir saskanīgas ar ES attīstības sadarbību ar ĀKK valstīm. Ne vienmēr bija ievērots līgumā paredzētais pienākums informēt galasaņēmējus par to, ka finansējumu sniedz EIB / ieguldījumu mehānisms, un tehniskā palīdzība ne vienmēr bija adresēta maziem un vidējiem uzņēmumiem.