Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 5/2016: Vai Komisija ir nodrošinājusi Pakalpojumu direktīvas efektīvu īstenošanu

Latvian icpdf.png 851 KB
14.03.2016

Ir plaši atzīts, ka nav pilnībā īstenots pakalpojumu tirgus potenciāls ES iekšējā tirdzniecībā. Pakalpojumu direktīvas mērķis ir samazināt juridiskos un administratīvos šķēršļus gan pakalpojumu sniedzējiem, gan to saņēmējiem, tomēr vairākus gadus pēc īstenošanai noteiktā 2009. gada termiņa beigām joprojām ir saglabājušies nepamatoti šķēršļi. Revīzijā konstatēja, ka, kaut arī Komisija ir sekmīgi noteikusi problēmas dalībvalstīs, tā nav pietiekami novērtējusi vairākus šķēršļu veidus un veiktie pasākumi nav devuši rezultātus pietiekami ātri. Pakalpojumu sniedzēji un patērētāji joprojām izjūt neērtības, jo nav nodrošināta piekļuve iekšējam tirgum Direktīvā paredzētajā līmenī.