Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 9/2016: ES ārējās migrācijas izdevumi Vidusjūras dienvidu reģiona un ES austrumu kaimiņvalstīs līdz 2014. gadam

Latvian icpdf.png 2 MB
17.03.2016

Ziņojumā ir aplūkoti divi galvenie ES kopējās migrācijas politikas ārējās dimensijas finansēšanas instrumenti (TPMA – Tematiskā programma migrācijas un patvēruma jomā – un EKPI – Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments), kuru mērķis ir sekmēt migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību partnerībā ar izcelsmes un tranzīta valstīm. Tajā ir analizēts, vai abu instrumentu izdevumiem bija skaidri mērķi un vai izdevumi bija efektīvi un labi koordinēti. Palāta konstatēja, ka kopumā instrumentiem nebija skaidras stratēģijas, kas ļautu noteikt to ieguldījumu mērķu sasniegšanā, un tādējādi nav saprotams, ko bija iecerēts ar tiem panākt ES līmenī. Bieži vien bija grūti gan izmērīt rezultātus, kas sasniegti ar ES izdevumu palīdzību, gan novērtēt migrācijas ieguldījumu attīstībā. Šai politikas jomai ir raksturīga sarežģīta pārvaldības struktūra un nepietiekama koordinācija, un tai nav izstrādāts pārskats par finansējumu ar norādēm par to, ko finansē Komisija un ko – dalībvalstis.