Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 07/2016: Eiropas Ārējās darbības dienesta ēku apsaimniekošana visā pasaulē

Latvian icpdf.png 1 MB
28.04.2016

​Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) nodrošina biroja telpas ES darbiniekiem un rezidences delegāciju vadītājiem aptuveni 140 ES delegācijās visā pasaulē. Šajā ziņojumā Eiropas Revīzijas palāta izvērtē, vai ēkas atbilst EĀDD vajadzībām un nodrošina ieguldīto līdzekļu atdevi. Tā secina, ka ēkas kopumā atbilst EĀDD vajadzībām, taču dažos gadījumos nenodrošina ieguldīto līdzekļu labāko atdevi šādu iemeslu dēļ: lielākajai daļai biroju ir pārāk liela platība, EĀDD īpašumā ir ēkas, ko tas vairs neizmanto, un maksa, kas ir noteikta organizācijām, kuras īrē telpas delegācijās, nesedz visas izmaksas. Revīzijā tika izskatīti šo trūkumu iemesli, un Palāta iesaka turpmāk nostiprināt sistēmas, īpaši saistībā ar EĀDD plāniem veikt ieguldījumus ēku iegādē, nevis īrē