Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 11/2016: Administratīvās spējas stiprināšana bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā — neliela virzība sarežģītā situācijā

Latvian icpdf.png 769 KB
27.06.2016

​Šajā ziņojumā Palāta vērtē, vai Komisijas atbalsts bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai efektīvi veicināja valsts administratīvās spējas veidošanu, lai tā varētu sagatavoties dalībai Eiropas Savienībā. Palāta secina, ka revidētajā periodā (2007.–2013. g.) progress bijis relatīvi ierobežots. Lielā mērā tas skaidrojams ar valsts nepietiekamo politisko gribu novērst dažus šķēršļus, kas kavē administratīvās spējas stiprināšanu, un samazināto Komisijas sviras efektu galvenajās jomās, jo nav nodrošināts satvars, ko sniedz pievienošanās sarunas. Vienlaikus Palāta norāda arī uz nepilnībām, kas bija vērojamas Komisijas īstenotajā revidēto projektu pārvaldībā.