Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 13/2016: ES palīdzība valsts pārvaldes stiprināšanai Moldovā

Latvian icpdf.png 1 MB
01.09.2016

Moldova no visām ES austrumu kaimiņvalstīm saņem vislielāko ES atbalstu uz vienu iedzīvotāju. Eiropas Revīzijas palāta (ERP) pārbaudīja, vai ES palīdzība ir efektīvi veicinājusi valsts pārvaldes stiprināšanu.

ERP secina, ka budžeta atbalstam ir bijusi ierobežota ietekme. Komisija būtu varējusi ātrāk reaģēt uz riskiem, kad tie īstenojās, un programmas nebija pietiekami saskaņotas ar Moldovas stratēģijām. Komisija pilnībā neizmantoja iespēju līdzekļus izmaksāt tikai tad, ja ir izpildīti izvirzītie nosacījumi, un stimulējošā papildu finansējuma piešķiršana nebija pienācīgi pamatota.

Revidentu novērtētie projekti bija būtiski, un tajos bija sasniegti iecerētie tiešie rezultāti. Tomēr revidētie projekti ne vienmēr bija veiksmīgi saskaņoti ar budžeta atbalsta programmām, un rezultāti ne vienmēr bija ilgtspējīgi.