Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 20/2016: Administratīvās spējas stiprināšana Melnkalnē: gūti panākumi, bet daudzās svarīgās jomās ir vajadzīgi labāki rezultāti

Latvian icpdf.png 651 KB
06.09.2016

Šajā ziņojumā Palāta analizē, vai Komisijas sniegtais atbalsts Melnkalnei ir efektīvi veicinājis valsts administratīvās spējas uzlabošanu, lai sagatavotu Melnkalni dalībai Eiropas Savienībā. Palāta secina, ka, neraugoties uz lēno progresu vairākās svarīgās jomās, ES pirmspievienošanās palīdzība revidētajā laika posmā (2007.–2013. gads) ir palīdzējusi stiprināt administratīvo spēju Melnkalnē. Kaut arī ar ES finansiālo un nefinansiālo atbalstu tika risinātas svarīgas jaudas uzlabošanas vajadzības, Palāta atzīmē gadījumus, kad valsts iestāžu vājā apņemšanās veikt reformas nozīmēja, ka rezultāti netika izmantoti un plānotā ietekme netika nodrošināta. Palāta iesaka, kā Komisija varētu pievērst vairāk uzmanības rezultātu uzlabošanai.