Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 21/2016: ES pirmspievienošanās palīdzība administratīvās spējas stiprināšanai Rietumbalkānos: metarevīzija

Latvian icpdf.png 1 MB
13.09.2016

ES Rietumbalkānu paplašināšanās politika attiecas uz sešām Eiropas valstīm, kuru vēsturi ir ietekmējuši nopietni etniski, politiski un ekonomiski konflikti, un tās visas vieno vēlme pievienoties Eiropas Savienībai.

Palāta vērtēja, vai Komisijas veiktā IPA pārvaldība Rietumbalkānos tādās svarīgās jomās kā tiesiskums un valsts pārvalde bija efektīva un vai tā patiešām stiprināja administratīvo spēju reģionā. Turklāt Palāta pārbaudīja, kas administratīvās spējas stiprināšanas jomā ir panākts ar ES un Rietumbalkānu politisko dialogu.