Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 32/2016: ES palīdzība Ukrainai

Latvian icpdf.png 836 KB
07.12.2016

Šajā ziņojumā Palāta aplūko to, vai 2007.–2015. gada periodā ar Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta sniegto palīdzību tika efektīvi atbalstīta Ukrainas pārveide par labi pārvaldītu valsti trijās jomās: publisko finanšu pārvaldība, korupcijas apkarošana un gāzes nozare.

Kopumā ES palīdzība Ukrainai minētajās jomās bija daļēji efektīva. Laikā līdz 2014. gadam ES palīdzībai bija ierobežota ietekme. Kaut arī kopš 2014. gada reformas notiek ar jaunu sparu, līdz šim sasniegtie rezultāti joprojām ir trausli. Šajā ziņojumā ir sniegti pieci ieteikumi, kuru izpilde palīdzētu uzlabot ES sniegto palīdzību.