Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 30/2016: ES atbalsta efektivitāte prioritārajām nozarēm Hondurasā

Latvian icpdf.png 888 KB
12.01.2017

Palāta vērtēja, cik efektīvs bijis divpusējais ES attīstības atbalsts prioritārajām nozarēm Hondurasā. Šim nolūkam revidenti pārbaudīja Komisijas īstenoto pārvaldību un ES attīstības atbalsta mērķu sasniegšanu. Šī revīzija attiecās uz 2007.–2015. gada periodu. Pārbaudītās prioritārās nozares bija nabadzības mazināšana, mežsaimniecība un drošība un tieslietas.

Palāta secināja, ka ES attīstības atbalsts prioritārajām nozarēm Hondurasā revidētajā periodā bijis daļēji efektīvs. Tas sekmēja vairākas pozitīvas pārmaiņas šajās nozarēs, tomēr sarežģītie apstākļi šajā valstī un vairākas pārvaldības nepilnības mazināja atbalsta ietekmi. Kopējā situācija šajā valstī joprojām raisa bažas. Nabadzības līmenis ir paaugstinājies, meža zemes platība ir samazinājusies, un vardarbība joprojām ir plaši izplatīta, arī slepkavību skaits ir ļoti liels.