Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 06/2018: Darba ņēmēju brīva pārvietošanās – šī pamatbrīvība ir nodrošināta, bet mērķtiecīgāka ES līdzekļu novirzīšana sekmētu darba ņēmēju mobilitāti

Latvian icpdf.png 3 MB
27.02.2018

2018. gadā mēs atzīmēsim 50. gadadienu regulai par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, kas ir viena no Savienības četrām pamatbrīvībām.

Mēs secinājām, ka Eiropas Komisijas ieviestie instrumenti nodrošina darba ņēmēju pārvietošanās brīvību, taču par tiem ir jāsniedz labāka informācija. Darbaspēka mobilitāti atbalsta no diviem ES fondiem (ESF un EaSI), un, tā kā attiecīgie mērķi ir līdzīgi, ir grūti nodrošināt to savstarpēju papildināmību, bet uzraudzības sistēmas trūkumi traucē izvērtēt finansētās darbības. Visbeidzot, EURES portāls, kurā publicēta informācija par brīvajām darbvietām Eiropas Savienībā, kļūs par patiesu darbā iekārtošanas instrumentu tikai tad, ja tiks novērstas tādas nepilnības kā šajā portālā publiskoto brīvo darbvietu zemais īpatsvars.