Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 7/2018: ES pirmspievienošanās palīdzība Turcijai: līdz šim gūti tikai ierobežoti rezultāti

Latvian icpdf.png 2 MB
14.03.2018

Kā nozīmīga partnere ārpolitikā un ES kandidātvalsts, Turcija ir ES atbalsta galvenā saņēmējvalsts ārpus Eiropas Savienības. Mēs revidējām, cik efektīvi bija izlietoti primspievienošanās palīdzībai piešķirtie 3,8 miljardi EUR tādās jomās kā tiesiskums, pārvaldība un cilvēkresursi. Mēs konstatējām, ka palīdzība ir kopumā labi izstrādāta un ka projekti sasniedz tiešos rezultātus. Tomēr, galvenokārt politiskās gribas trūkuma dēļ un tāpēc, ka Komisija maz izmantoja nosacījumus, ES palīdzība netika pietiekami vērsta dažu pamatvajadzību risināšanai, un bieži vien ir apdraudēta rezultātu ilgtspēja. Šo iemeslu dēļ uzskatām, ka finansējuma efektivitāte bija visai ierobežota, un, lai panāktu uzlabojumus, sniedzam vairākus ieteikumus, tostarp mērķtiecīgāk novirzīt līdzekļus un vairāk izmantot nosacījumus.