Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 24/2018: Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas un inovatīvu atjaunojamo energoresursu demo nstrējumi komerciālā mērogā Eiropas Savienībā: pēdējā desmitgadē plānotais progress nav panākts

Latvian icpdf.png 4 MB
23.10.2018

Lai veicinātu klimata un enerģētikas jomas mērķu sasniegšanu līdz 2020. gadam un ilgākā termiņā, ES 2009. gadā uzsāka divas lielas finansēšanas programmas, lai atbalstītu oglekļa dioksīda uztveršanu un uzglabāšanu (CCS) un inovatīvus atjaunojamos energoresursus: Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai (EEPEA) un NER300 programmu. Kaut arī, visticamāk, ES sasniegs 2020. gadam izvirzītos mērķus, mēs konstatējām, ka neviena no šīm abām programmām Eiropas Savienībā sekmīgi neieviesa CCS. EEPEA diezgan lielā mērā veicināja atkrastes vēja enerģijas ieguves nozares attīstību, bet NER300 programmā netika panākts plānotais progress plašāka klāsta inovatīvu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju demonstrācijas atbalstīšanā.

ES tagad gatavojas ieviest Inovāciju fondu, ar kuru no 2021. gada tiks aizstāta NER300 programma, un izstrādā jauno daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. Lai sasniegtu ES klimata un enerģētikas jomas mērķus līdz 2030. gadam un ilgākā termiņā, ir jāpaātrina pāreja uz mazoglekļa ekonomiku. Mēs esam formulējuši ieteikumus Eiropas Komisijai, kuru ieviešana ļautu novērst mūsu revīzijā apzinātās nepilnības un nostiprināt turpmāko programmu izstrādi.