Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 27/2018: Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā — noderīgs atbalsts, bet vajadzīgi uzlabojumi, lai palielinātu ieguldīto līdzekļu atdevi

Latvian icpdf.png 3 MB
13.11.2018

Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā ir ES atbilde uz Eiropadomes aicinājumu piešķirt ievērojamus papildu līdzekļus bēgļu atbalstam Turcijā. Tas ir mehānisms ES un tās dalībvalstu sniegtā atbalsta koordinēšanai un integrēšanai. Veicot revīziju, mēs pārbaudījām, vai mehānisms efektīvi atbalstīja bēgļus Turcijā, un pievērsām uzmanību mehānisma pārvaldībai, kā arī līdz šim sasniegtajiem rezultātiem mehānisma humānās palīdzības daļā. Mēs noskaidrojām, ka, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, Bēgļu atbalsta mehānismam Turcijā izdevās ātri mobilizēt 3 miljardus EUR, lai nekavējoties reaģētu uz bēgļu krīzi. Tomēr mehānismam nav izdevies pilnībā sasniegt savu mērķi — efektīvi koordinēt šo atbildes reakciju. Revidētie projekti sniedza bēgļiem noderīgu atbalstu, lielākā daļa no tiem bija sasniegusi savus tiešos rezultātus, taču puse šo projektu vēl nav sasniegusi plānotos rezultātus. Turklāt mēs konstatējām, ka ir iespējams palielināt naudas palīdzības projektu lietderību. Tādēļ mēs secinām, ka mehānisms varēja būt efektīvāks un varēja sniegt lielāku ieguldīto līdzekļu atdevi.