Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 33/2018: Cīņa pret pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā: pieaugošs apdraudējums, tāpēc jārīkojas aktīvāk

Latvian icpdf.png 8 MB
18.12.2018

Pārtuksnešošanās ir viens no zemes degradācijas veidiem sausos apgabalos. Eiropas Savienībā šis apdraudējums arvien pieaug. Ilgstošais augstu temperatūru un maza nokrišņu daudzuma periods 2018. gada vasarā mums atgādināja, ka šī problēma ir steidzami jārisina. Klimata pārmaiņu scenāriji rāda, ka neaizsargātība pret pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā šā gadsimta laikā pieaugs līdz ar temperatūras paaugstināšanos, sausuma pastiprināšanos un nokrišņu daudzuma samazināšanos Dienvideiropā. Klimata pārmaiņu sekas būs īpaši jūtamas Portugālē, Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Kiprā, Bulgārijā un Rumānijā.

Mēs konstatējām, ka pārtuksnešošanās risks Eiropas Savienībā netiek efektīvi un lietderīgi mazināts. Lai gan pārtuksnešošanās un zemes degradācijas draudi arvien palielinās, pasākumi, kas veikti cīņā pret pārtuksnešošanos, nav saskanīgi. Eiropas Savienībā nav kopīga redzējuma par to, kā līdz 2030. gadam tiks panākts zemes degradācijas ziņā neitrāls stāvoklis. Mēs sniedzam ieteikumus Komisijai panākt labāku izpratni par zemes degradāciju un pārtuksnešošanos Eiropas Savienībā, novērtēt vajadzību uzlabot ES tiesisko regulējumu attiecībā uz augsni un veikt pasākumus, lai tiktu īstenota ES un tās dalībvalstu apņemšanās līdz 2030. gadam Eiropas Savienībā panākt zemes degradācijas ziņā neitrālu stāvokli.