Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 04/2019: Bioloģisko produktu kontroles sistēma ir uzlabojusies, taču atlikušas dažas problēmas

Latvian icpdf.png 2 MB
14.03.2019

Kopš 1991. gada Eiropas Savienībā darbojas kontroles sistēma, kas reglamentē bioloģisko produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un importu. Tās mērķis ir sniegt patērētājiem pārliecību, ka visos piegādes ķēdes posmos tiek piemēroti bioloģiskās ražošanas noteikumi. Pēdējos gados ES bioloģisko produktu nozare ir strauji attīstījusies. Pārbaudot, kā tiek īstenoti ieteikumi, ko esam formulējuši 2012. gada jūnijā publicētajā īpašajā ziņojumā Nr. 9/2012, mēs konstatējām, ka kontroles sistēma ir uzlabojusies. Mūsu ieteikumi lielākoties ir ieviesti, tomēr ir atlikušas dažas problēmas. Šajā ziņojumā mēs esam formulējuši ieteikumus, lai novērstu atlikušos dalībvalstīs konstatētos trūkumus saistībā ar ES ražotajiem produktiem, lai uzlabotu importēto bioloģisko produktu uzraudzību, izmantojot labāku sadarbību, un lai veiktās izsekojamības pārbaudes būtu pilnīgākas.