Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 12/2019: E-komercija: vēl jārisina daudzas problēmas, kas saistītas ar PVN un muitas nodokļa iekasēšanu

Latvian icpdf.png 2 MB
16.07.2019

ES aicina e-komercijas nozari nodrošināt, ka uzņēmumi un patērētāji var starptautiskā mērogā pirkt un pārdot internetā tāpat kā vietējā tirgū. Dalībvalstis ir atbildīgas par e-komercijas pārrobežu darījumiem piemērojamā PVN un muitas nodokļa iekasēšanu. Mēs veicām šo revīziju, jo jebkādi trūkumi PVN un muitas nodokļa iekasēšanā ietekmē dalībvalstu un ES budžetu, un šis iztrūkums tām jākompensē proporcionāli savam NKI. Mūsu revidenti pārbaudīja, vai Eiropas Komisija ir izveidojusi stabilu tiesisko regulējumu un kontroles sistēmu e-komercijas jomā attiecībā uz PVN un muitas nodokļa iekasēšanu un vai dalībvalstu īstenotie kontroles pasākumi palīdz nodrošināt ar e-komerciju saistītā PVN un muitas nodokļa iekasēšanu pilnā apmērā. Mēs konstatējām, ka, neskatoties uz nesenām pozitīvām pārmaiņām, ES šos jautājumus pašlaik pienācīgi nerisina, bet tā ir novērsusi dažas nepilnības, kas konstatētas tiesību aktu kopumā par PVN e-komercijai.

Mēs sniedzam vairākus ieteikumus par to, kā Eiropas Komisijai un dalībvalstīm labāk risināt konstatētās problēmas un veidot stabilu tiesisko regulējumu un kontroles sistēmu.