Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 24/2019: Patvērums, migrantu pārcelšana un atgriešana: laiks rīkoties aktīvāk, lai novērstu neatbilstības starp mērķiem un rezultātiem

Latvian icpdf.png 5 MB
13.11.2019

Šajā revīzijā mēs vērtējām, vai, īstenojot ES finansēto atbalsta darbību Grieķijai un Itālijai, ir sasniegti tās mērķi un vai patvēruma un atgriešanas procedūras ir bijušas efektīvas un ātras. Mēs vērtējām arī to, vai tika sasniegti pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēmu mērķi un uzdevumi. Mēs konstatējām, ka pastāv neatbilstība starp ES atbalsta mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem. Ārkārtas pārcelšanas shēmu mērķi netika sasniegti. Lai gan Grieķijas un Itālijas iestāžu spējas ir palielinājušās, patvēruma procedūru īstenošanu joprojām ietekmē ilgstošā lietu apstrāde un neizskatīto pieteikumu skaita palielināšanās. Tāpat kā citās ES dalībvalstīs, no Grieķijas un Itālijas atgriezto personu skaits ir neliels šajā ziņojumā minēto iemeslu dēļ.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.