Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 25/2019: Datu kvalitāte budžeta atbalsta jomā: nepilnības dažos rādītājos un mainīgo daļu maksājumu pārbaudē

Latvian icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Budžeta atbalsts ir ES palīdzības veids, kas ietver naudas iemaksāšanu partnervalsts kasē, ja šī valsts ir izpildījusi saskaņotus maksājuma nosacījumus. Budžeta atbalsta maksājumus veic fiksētu vai mainīgu daļu veidā. No mainīgajām daļām izmaksātās summas ir atkarīgas no partnervalstu sasniegtajiem rezultātiem, kurus novērtē, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem darbības rādītājiem. Mēs pārbaudījām, vai Komisija, izmaksājot budžeta atbalsta mainīgās daļas, izmantoja būtiskus un ticamus darbības datus. Mēs secinām, ka trešā daļa pārbaudīto darbības rādītāju bija nepilnīgi izstrādāti, un tāpēc bija iespējamas dažādas interpretācijas attiecībā uz mērķu sasniegšanu. Turklāt Komisijas veiktais novērtējums par to, vai mainīgo daļu rādītāji ir sasniegti, ne vienmēr bija ticams. Mēs sniedzam vairākus ieteikumus, lai labāk formulētu rādītājus, vairāk izmantotu iznākuma rādītājus un uzlabotu mainīgo daļu izmaksai izmantoto darbības datu pārbaudi.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.