Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 02/2020: MVU instruments darbībā: efektīva un inovatīva programma, kuras īstenošanā radušās problēmas

Latvian icpdf.png 2 MB
22.01.2020

ES MVU instrumenta budžets 2014.–2020. gadam ir 3 miljardi EUR, un tas tiecas atbalstīt inovāciju mazos un vidējos uzņēmumos un jaunuzņēmumos, nodrošinot trūkstošo finansējumu un palielinot pētniecības rezultātu komercializāciju.

Mēs vērtējām, vai MVU instruments sniedz plānotos ieguvumus. Kopumā mēs secinājām, ka tas nodrošina efektīvu palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem to inovācijas projektu attīstībai un ka ES zīmola izmantošana palīdz uzņēmumiem piesaistīt papildu ieguldījumus. Šo instrumentu kompetenti pārvalda Komisija. Tomēr mēs iesakām uzlabot mērķtiecību attiecībā uz saņēmējiem, ģeogrāfisko aptvērumu un projektu atlasi. Turklāt vairāk varētu darīt, lai piesaistītu papildu finansējumu, kas palīdzētu inovācijas projektiem nonākt tirgū.

Tā kā MVU instrumentu 2021.–2027. gadam pārplānoja un tas kļuva par daļu no Eiropas Inovācijas padomes (EIP), mēs sniedzam ieteikumus, kas attiecas uz tā izstrādes aspektu saglabāšanu, uzlabotu projektu atlasi, uzņēmējdarbības paātrināšanas pakalpojumu pilnveidošanu un sinerģiju radīšanu ar citiem finanšu instrumentiem.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.