Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 08/2020: ES ieguldījumi kultūras objektos: jautājums, kas pelnījis lielāku vērību un koordināciju

Latvian icpdf.png 4 MB
23.04.2020

Kā noteikts Līgumā, ES visaptverošais mērķis kultūras jomā ir respektēt savu kultūru daudzveidību un nodrošināt Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu. Tā kā kultūra galvenokārt ir dalībvalstu kompetences joma, Savienība var tikai veicināt dalībvalstu sadarbību un atbalstīt vai papildināt to darbības.

Mēs novērtējām kultūras objektos veikto ERAF ieguldījumu ekonomisko, sociālo un kultūras ietekmi, kā arī šo objektu finansiālo un fizisko ilgtspēju. Mēs pārbaudījām Komisijas veikto darbu un izvērtējām 27 projektus, kas tika īstenoti septiņās dalībvalstīs.

Revīzijā tika konstatēts, ka pašreizējam satvaram trūkst virzības un tas ir labāk jākoordinē, lai nodrošinātu kultūras objektos veikto ERAF ieguldījumu efektivitāti un ilgtspēju.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.