Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2019. finanšu gadu

Latvian icpdf.png 4 MB
22.10.2020

​Katru gadu ERP pārbauda visu ES izveidoto aģentūru pārskatus, ieņēmumus un maksājumus. Šajā dokumentā ir apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2019. finanšu gadu iegūti 41 ES aģentūras un citu ES struktūru revīzijās.

Lai uzreiz piekļūtu konkrētai ticamības deklarācijai (revīzijas atzinumam) par kādu ES aģentūru, klikšķiniet uz tās nosaukuma zemāk redzamajā diagrammā.

2019. gadā ERP izstrādāja pirmo vispārējo novērtējumu par ES ieviestajiem nosacījumiem, ar kuriem nodrošina, ka aģentūras efektīvi īsteno savu politiku visu iedzīvotāju interesēs: lietderības revīzijas ziņojums ir pieejams šajā saitē.

Saites uz īpašajiem gada ziņojumiem par aģentūru pārskatiem


Saites uz īpašajiem gada ziņojumiem par aģentūru pārskatiem