Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 19/2020: Eiropas rūpniecības digitalizācija: vērienīga iniciatīva, kuras panākumi atkarīgi no ES, valdību un uzņēmumu pastāvīgas apņemšanās

Latvian icpdf.png 4 MB
22.09.2020

Digitalizācija ir saistīta ar uzņēmumu labāku sniegumu, bet ES uzņēmumi pilnībā neizmanto progresīvo tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības jauninājumu ziņā. Komisija 2016. gadā uzsāka Eiropas rūpniecības digitalizācijas iniciatīvu, kuras mērķis bija stiprināt ES konkurētspēju digitālo tehnoloģiju jomā un nodrošināt, lai visi uzņēmumi Eiropā varētu pilnībā gūt labumu no digitālajām inovācijām.

Mēs konstatējām, ka Komisijas stratēģija Eiropas rūpniecības digitalizācijas atbalstam bija pienācīgi pamatota un dalībvalstis to atbalstīja, taču tai bija ierobežota ietekme uz lielākās daļas apmeklēto dalībvalstu stratēģijām un trūka informācijas par plānoto iznākumu. Komisija ir veikusi vairākus pasākumus, lai atbalstītu digitālās inovācijas centru (DIC) izveidi un darbību dalībvalstīs. Tomēr no lielākās daļas apmeklēto dalībvalstu DIC saņēma ierobežotu atbalstu.

Labs platjoslas savienojamības līmenis ir digitalizācijas priekšnoteikums. Pēdējos gados ir gūti panākumi, bet ne visas dalībvalstis, visticamāk, sasniegs ES 2020. mērķus platjoslas pakalpojumu jomā, un 2025. gada mērķu sasniegšana būs vēl sarežģītāka.

Mēs iesakām Komisijai kopā ar dalībvalstīm veikt turpmākus pasākumus attiecībā uz finansējumu, uzraudzību, DIC un platjoslas savienojamību.