Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 22/2020: ES aģentūru nākotne – iespējama lielāka elastība un sadarbība

Latvian icpdf.png 5 MB
22.10.2020

​ERP līdz šim ir pievērsusies atsevišķu aģentūru sniegumam, un šis ir ERP pirmais vispārējais novērtējums par ES ieviestajiem nosacījumiem, ar kuriem visas ES aģentūras tiek atbalstītas politikas īstenošanā iedzīvotāju interesēs. Revīzijā ir apzināta vajadzība pēc lielākas elastības aģentūru izveidē, darbībā un iespējamā likvidācijā. Revidenti arī konstatēja, ka nepietiekams dalībvalstu, nozaru, Komisijas vai citu aģentūru atbalsts dažām aģentūrām liedz pilnvērtīgi veikt savas funkcijas. ERP iesaka Komisijai un aģentūrām izsvērtāk izvērtēt aģentūru saskaņotību to pastāvēšanas laikā un attiecīgi pielāgot resursus; novērtēt pārvaldības neefektivitāti un uzlabot ziņošanu par darbības rezultātiem tā, lai uzmanība būtu pievērsta ne tikai aģentūru darbībai, bet arī to svarīgajam ieguldījumam politikas īstenošanā; veicināt aģentūru centienus sadarboties kā zinātības un tīklošanas centriem.

Katru gadu ERP pārbauda arī visu ES izveidoto aģentūru pārskatus, ieņēmumus un maksājumus. Dokuments, kurā ir apkopoti rezultāti, kas attiecībā uz 2019. finanšu gadu iegūti 41 ES aģentūras un citu ES struktūru revīzijās, ir pieejams šajā saitē.