Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Atzinums Nr. 8/2020 par Komisijas priekšlikumu 2020/0100 (COD) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

Atzinums Nr. 8/2020 par Komisijas priekšlikumu 2020/0100 (COD) Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par publiskā sektora aizdevumu mehānismu Taisnīgas pārkārtošanās mehānisma ietvaros

Latvian icpdf.png 1 MB
30.09.2020