Opinion|84856f80-329c-401b-b891-eca6d7bb6985;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Atzinums Nr. 9/2020 kas pievienots Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

Atzinums Nr. 9/2020 kas pievienots Komisijas priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu

Latvian icpdf.png 2 MB
02.10.2020