Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 23/2020: Eiropas Personāla atlases birojs: laiks pielāgot atlases procesu mainīgajām darbā pieņemšanas vajadzībām

Latvian icpdf.png 2 MB
29.10.2020

Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) rīkotie konkursi sniedz iespēju uzsākt karjeru ES civildienestā. Laikā, kad mainās darbā pieņemšanas vajadzības un tiek samazināts darbinieku skaits, ES iestādes ir sākušas apšaubīt savu pastāvīgo piemērotību jaunu darbinieku atlasei. Mēs konstatējām, ka EPSO rīkotie konkursi kopumā ļāva iestādēm apmierināt darbā pieņemšanas vajadzības attiecībā uz vispārējo darbinieku profiliem, taču tie izrādījās mazāk efektīvi un rezultatīvi attiecībā uz speciālistu pieņemšanu darbā. Mēs sniedzam vairākus ieteikumus: stiprināt atlases procesu, ieviest jaunu speciālistu atlases sistēmu un uzlabot EPSO spēju pielāgoties pašreizējai strauji mainīgajai videi.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.