Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 24/2020: Komisijas īstenotā ES uzņēmumu apvienošanās kontrole un pretmonopola procedūras: jāpaplašina tirgus uzraudzība

Latvian icpdf.png 2 MB
19.11.2020

Pretmonopola procedūrās Komisija kopā ar valstu konkurences iestādēm (VKI) īsteno ES konkurences noteikumus. Komisija ir atbildīga arī par ES iekšējam tirgum nozīmīgu uzņēmumu apvienošanās procesu pārskatīšanu.

Šajā revīzijā mēs pārbaudījām, cik efektīvi Komisija atklāja un piespieda labot ES konkurences noteikumu pārkāpumus attiecībā uz apvienošanos un pretmonopola pasākumiem un kā tā sadarbojās ar VKI. Mēs arī apskatījām, kā Komisija novērtēja savas darbības rezultātus un ziņoja par tiem.

Mēs konstatējām, ka Komisijas lēmumos ir risinātas konkurences problēmas. Tomēr nepietiekamo resursu dēļ tirgus uzraudzības un pretmonopola lietu atklāšanas pēc Komisijas iniciatīvas spējas bija ierobežotas. Arvien pieaugošais apstrādājamo datu apjoms un digitālo tirgu parādīšanās sarežģīja izmeklēšanu, un visas problēmas vēl nav atrisinātas. Sadarbība ar VKI bija laba, tomēr daži aspekti būtu uzlabojami ar labāku koordināciju. Jāuzlabo arī veids, kā Komisija novērtē savas darbības rezultātus un ziņo par tiem.

Mēs sniedzam ieteikumus, kuru mērķis ir palīdzēt Komisijai uzlabot spēju atklāt konkurences noteikumu pārkāpumus un sodīt par tiem, ciešāk sadarboties ar VKI un uzlabot ziņošanu par darbības rezultātiem.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.