Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvoklis 2020. gada beigās

Latvian icpdf.png 13 MB
15.11.2021

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) ir pārbaudījusi rezultātus, kas sasniegti ES izdevumu programmās, kuras finansē no ES budžeta. Šī pārbaude pamatojas uz Komisijas informāciju par sniegumu un citiem avotiem, tostarp ERP pašas neseno revīzijas un pārbaužu darbu. ERP arī analizēja, kā nolūkā uzlabot 2021.–2027. gada perioda izdevumu programmu izstrādi un sniegumu Komisija un likumdevēji ir izmantojuši pieredzi, kas gūta iepriekšējos daudzgadu finanšu shēmas (DFS) periodos (piemēram, no ietekmes novērtējumiem, citiem izvērtējumiem un revīzijām).​