Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Gada pārskati par 2020. finanšu gadu

Latvian icpdf.png 13 MB
26.10.2021

​Katru gadu ERP revidē ES budžeta ieņēmumus un izdevumus un sniedz atzinumu par to, kādā mērā gada pārskati ir ticami un ieņēmumi un izdevumi atbilst tiesību aktiem un noteikumiem.

ES izdevumi 2020. gadā sasniedza 173,3 miljardus EUR jeb 1,1 % no ES-27 dalībvalstu un Apvienotās Karalistes nacionālā kopienākuma summas. Par ES budžetu katru gadu atbilstoši septiņu gadu finanšu shēmai lemj Eiropas Parlaments un Padome. Aizritējušais 2020. gads bija pēdējais pirms jaunās daudzgadu finanšu shēmas sākuma.

Par budžeta pareizu izlietojumu pirmām kārtām atbild Eiropas Komisija līdz ar citām ES iestādēm un struktūrām. Tomēr aptuveni divām trešdaļām izdevumu – galvenokārt dabas resursiem un kohēzijai – pārvaldības pienākums tiek dalīts ar dalībvalstīm.

Mūsu revidenti pārbauda darījumu izlases, lai sniegtu statistiski pamatotas aplēses par to, kādā apmērā ieņēmumos un dažādajās izdevumu jomās ir kļūdas (“kļūdu īpatsvars").