Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 10/2021: Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana ES budžetā: laiks vārdus pārvērst darbos

Latvian icpdf.png 2 MB
26.05.2021

Dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana nozīmē aktīvi veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību visos politikas veidošanas un īstenošanas posmos un jomās. Eiropas Savienībai ir Līgumā paredzēts pienākums veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību visās tās darbībās, un tas ir pamats dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanai. Šajā revīzijā mēs vērtējām, vai kopš 2014. gada ir veikta dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana ES budžetā, lai veicinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību. Mēs secinājām, ka Komisija vēl nebija īstenojusi savu apņemšanos attiecībā uz dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu ES budžetā. Mēs sniedzam ieteikumus, lai uzlabotu Komisijas satvaru dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas atbalstam un lai mudinātu pievērst lielāku vērību dzimumu līdztiesībai ES budžeta plānošanā.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.