Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 09/2021: Dezinformācija, kas skar Eiropas Savienību, tiek apkarota, bet nav iegrožota

Latvian icpdf.png 3 MB
03.06.2021

Dezinformācija raisa nopietnas bažas organizētās sabiedrībās. Sociālie mediji un jaunās tehnoloģijas ir palielinājušas mērogu un ātrumu, ar kādu nepatiesa vai maldinoša informācija var sasniegt plānotu vai neplānotu auditoriju. Laikā, kad ES rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai tika sagatavots, tas bija atbilstīgs, tomēr nepilnīgs. Kaut arī tas lielā mērā tiek īstenots sekmīgi un ir pierādījumi par pozitīvām norisēm, ne visi rezultāti ir sasniegti, kā plānots. Mēs sniedzam ieteikumus par to, kā uzlabot ES dezinformācijas apkarošanas darbību koordināciju un pārskatatbildību. Mūsu uzmanība ir pievērsta Eiropas Ārējās darbības dienesta stratēģiskās komunikācijas nodaļas un tā operatīvo grupu darbības kārtībai. Mēs iesakām palielināt dalībvalstu iesaisti agrīnās brīdināšanas sistēmā un uzlabot tiešsaistes platformu uzraudzību un pārskatatbildību. Mēs arī norādām uz vajadzību pieņemt ES medijpratības stratēģiju, kas ietver dezinformācijas apkarošanu, un veikt pasākumus, kas ļautu Eiropas Digitālo mediju observatorijai sasniegt tās vērienīgos mērķus.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.