Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 15/2021: Aviopasažieru tiesības Covid-19 pandēmijas laikā: svarīgas tiesības nav aizsargātas, lai gan Komisija centās rīkoties

Latvian icpdf.png 4 MB
29.06.2021

Mēs analizējām, kā Komisija aizsargāja aviopasažieru tiesības Eiropas Savienībā Covid-19 krīzes laikā.

Mēs konstatējām, ka Covid-19 krīzē aviopasažieri nebija pilnībā informēti par savām tiesībām. Krīzes sākumposmā daudzi pasažieri nesaņēma atlīdzinājumu vai viņiem nebija citas izvēles kā pieņemt vaučerus. Sākot no 2020. gada jūnija, aviokompānijas sāka atlīdzināt pasažieriem zaudējumus, bet tas notika ar vērā ņemamu kavēšanos. Dalībvalstis nesasaistīja valsts atbalsta sniegšanu ar biļešu cenu atlīdzināšanu pasažieriem, lai gan Komisija bija skaidri norādījusi, ka to varētu darīt. Komisija attiecīgi rīkojās, lai aizsargātu aviopasažieru tiesības, un veica pasākumus ar mērķi mazināt krīzes ietekmi, kaut arī pašreizējais tiesiskais regulējums ir ierobežots. 2013. gadā tika iesniegti priekšlikumi šā stāvokļa uzlabošanai, bet līdz šim Padome nav vienojusies par tās nostāju.

Mēs iesakām Komisijai labāk aizsargāt aviopasažieru tiesības un informēt pasažierus par tām, nostiprināt valsts pasākumu koordinēšanu un labāk sasaistīt valsts atbalstu aviokompānijām ar pasažieru zaudējumu atlīdzināšanu, kā arī uzlabot aviopasažieru tiesību ievērošanai noderīgos rīkus un tiesību aktus.

​ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.