Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 18/2021: Komisijas uzraudzība attiecībā uz dalībvalstīm, kuras beidz īstenot makroekonomikas korekciju programmu: atbilstošs instruments, kas jāracionalizē

Latvian icpdf.png 1 MB
15.09.2021

Komisija ir atbildīga par uzraudzību attiecībā uz eurozonas dalībvalstīm, kuras beidz īstenot makroekonomikas korekciju programmu, lai nodrošinātu, ka tās saglabā savu ekonomisko un finanšu stabilitāti. Tas rada ieguvumus dalībvalstīm un to aizdevējiem. Mēs pārbaudījām Komisijas uzraudzības izstrādi, īstenošanu un efektivitāti attiecīgajās piecās dalībvalstīs (Īrijā, Grieķijā, Spānijā, Kiprā un Portugālē). Konstatējām, ka, lai arī uzraudzība bija atbilstošs instruments, tās efektivitāti ierobežoja neskaidri mērķi, kā arī nepietiekami racionalizēta un nepietiekami mērķtiecīga īstenošana. Mēs Komisijai sniedzām ieteikumus, lai risinātu šos jautājumus, tostarp ieteicām pārskatīt attiecīgos tiesību aktus, lai tās uzraudzības darbību integrētu Eiropas pusgadā.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.